Czytaj

12.08.2022

Amatorski turniej w trakcie Bydgoskiej Wyspy Siatkówki.

Już 27 sierpnia na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się druga edycja rodzinnego pikniku sportowego czyli Bydgoska Wyspa Siatkówki. Tę imprezę organizują wspólnie dwa bydgoskie kluby siatkarskie czyli Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz oraz BKS Visła Proline Bydgoszcz.

W programie sportowego eventu, podobnie jak w zeszłym roku, będzie dużo atrakcji dla całych rodzin. Sprawnościowa Rodzinna Sztafeta, konkursy z nagrodami, prezentacje składów drużyn na najbliższy sezon, animacje dla dzieci oraz SUPER MECZ siatkówki plażowej, w którym kibice będą mogli zagrać w jednej drużynie z siatkarkami Pałacu i siatkarzami BKS Visły.

Projekt Bydgoskiej Wyspy Siatkówki chcemy corocznie rozwijać, dlatego w tym roku zapraszamy drużyny amatorskie do rozegrania turnieju siatkówki plażowej w dniu imprezy.  W turnieju będzie mogło zagrać tylko osiem amatorskich drużyn, bez podziału na kobiety, mężczyzn czy zespoły mieszane. Przede wszystkim chodzi o dobrą sportową zabawę i przy okazji wykorzystanie potencjału boiska do siatkówki plażowej na Wyspie Młyńskiej, a na zwycięzców będą czekać bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów naszego klubu.  Zainteresowane drużyny prosimy o zgłoszenia na adres mailowy – marketing@luczniczkabydgoszcz.pl

Regulamin turnieju zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN TURNIEJU  ENEA BYDGOSKA WYSPA SIATKÓWKI 2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator:

Organizatorem turnieju jest: Łuczniczka S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz, NIP: 9532545934 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 291002.

 1. Miejsce rozgrywek i czas rozgrywek:

2.1 Turniej odbędzie się w dniu 27.08.2022 na boisku do siatkówki plażowej, które znajduje się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Boisko znajduje się na wysokości adresu ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz.

2.2 W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca oraz terminu rozgrywek, o zmianie miejsca lub terminu rozgrywek Organizator poinformuje zapisanych Uczestników turnieju pocztą elektroniczną.

 1. 3. Turniej rozpoczyna się: w dniu 27.08.2022 o godzinie 8:30 Obecność zawodników na losowaniu, które odbędzie o godzinie 8:00 jest obowiązkowa, brak obecności na losowaniu skutkuje dyskwalifikacją zespołu.

 

 1. Uczestnicy:

3.1 Uczestnikami turnieju mogą być zespoły męskie, żeńskie oraz pary mieszane (miksty).

3.2 Ilość zawodników, która może jednocześnie przebywać na boisku w każdym zespole to 2 osoby.

3.3. Dopuszcza się udział zespołów 3-osobowych. Wówczas jeden z zawodników jest rezerwowym, który może w trakcie meczu dokonać jednej zmiany (wejście) oraz jednej zmiany powrotnej (zejście). W ramach zmiany powrotnej (zejścia) zawodnik rezerwowy musi zmienić się z zawodnikiem, którego sam wcześniej zastępował w ramach zmiany (wejścia).

3.4 Limit drużyn biorących udział w turnieju ustalono na 8 zespołów.

 

 1. Zapisy i wpisowe:

4.1. Do turnieju można zgłosić się podając nazwę zgłaszanego zespołu/zespołów podając nazwiska oraz imiona członków zespołu, numery telefonów kontaktowych , oraz adres e-mail. Zapisy do turnieju rozpoczynają się od dnia 11.08.2022 do dnia 25.08.2022, drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@luczniczkabydgoszcz.pl lub osobiście w dniu zawodów, ale tylko w przypadku wolnego miejsca lub braku stawiennictwa co najmniej jednego wcześniej zarejestrowanego zespołu.

4.2 Organizator nie pobiera wpisowego od uczestników turnieju.

4.3 Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika/ów. W takim przypadku Organizator powiadomi o odmowie przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną.

4.4 Od zawodników, którzy chcą wystąpić w turnieju, a nie ukończyli 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju.

 

II. ZASADY GRY I ZAWODNICY

 1. Zawody rozgrywane są systemem grupowym w zgodzie z aktualną polską wersją Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS.
 2. W I etapie rozgrywek (eliminacje) drużyny zostają podzielone na Grupę A i Grupę B. Każda z grup liczy 4 zespoły, mecze w grupach odbywają się systemem „każdy z każdym”.
 3. W II etapie rozgrywek (finał) zwycięzcy Grupy A i Grupy B rozegrają ze sobą finał, a zespoły z 2-gich miejsc rozegrają ewentualny mecz o 3. miejsce.
 4. W I etapie rozgrywek mecze trwają do 15-tu punktów z zachowaną zasadą przewagi minimum 2-ch punktów potrzebnych do wygrania meczu przez jedną z drużyn. W II etapie rozgrywek mecze trwają do 21 punktów z zachowaną zasadą przewagi minimum 2-ch punktów potrzebnych do wygrania meczu przez jedną z drużyn.
 5. W zespołach mogą występować zawodnicy dowolnego klubu sportowego oraz osoby nie zrzeszone w klubach sportowych.
 6. Zawodnik może występować tylko w jednym zespole, podczas turnieju. Złamanie tego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją pary, w której gra zawodnik łamiący przepisy.
 7. Rozgrywki sędziują: osoby wyznaczone przez Organizatora i/lub sędziowie siatkówki plażowej desygnowani na turniej przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej.
 8. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub posiadać oświadczenie, w którym zaświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas turnieju.
 9. Zawodnicy niepełnoletni, którzy nie posiadają badań lekarskich mają prawo przedstawić Organizatorowi oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o stanie zdrowia umożliwiającym udział w turnieju. Oświadczenie takie traktowane jest jak badania lekarskie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność oraz ryzyko, co oznacza, że Organizator nie ubezpiecza nikogo ze zgłoszonych zawodników, sędziów, kibiców, ani innych osób w żadnym zakresie.

III. NAGRODY

       Organizator ufundował nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane podczas oficjalnej dekoracji zespołom, które zajmą w turnieju miejsca 1-3.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do znajomości przepisów, przyjmowania w sportowym duchu decyzji sędziów oraz stosowania się do zaleceń wydawanych przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź zespół w przypadku nagannego zachowania np. przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, agresja itp.
 3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź zespół w przypadku stwierdzenia spowodowania aktu wandalizmu. Każdy, kto dopuści się aktu wandalizmu zobowiązany jest pokryć wyrządzone przez siebie szkody w całości na własny koszt, a o każdym stwierdzonym przypadku wandalizmu Organizator powiadomi policję.
 4. Organizator nie ubezpiecza zawodników, sędziów oraz innych osób uczestniczących w turnieju.
 5. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu wszystkich spraw spornych nie objętych tym regulaminem, a w przypadku sporów sportowych decyduje zasięgając wcześniej opinii sędziów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
 7. Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszystkich postanowień tego regulaminu.
 8. Przystępując do Turnieju i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących przy organizacji zawodów (min. sędziowie, obsługa księgowa i podatkowa, obsługa informatyczna, sponsorzy, opieka medyczna). Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Turnieju. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: marketing@luczniczkabydgoszcz.pl. Informujemy o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów informacji o przyszłych turniejach siatkarskich oraz informacji o działalności Organizatora, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane bez profilowania oraz nie będą przekazywane do podmiotów trzecich i poza obszar UE/EOG).
 9. Organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów, lecz nie zapewnia piłek na rozgrzewkę.
 10. Za rzeczy pozostawione bez opieki i/lub zaginione, uszkodzone organizator nie odpowiada.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Rozumiem
© 2021 BKS VISŁA BYDGOSZCZ. WYKONANIE: